In het kader van de uitvoering opdrachten voor diverse opdrachtgevers, zal Es IT persoonsgegevens verwerken van de betreffende opdrachtgever, welke wettelijk nodig zijn voor het verwerken van de facturen, en ontwikkelen en verzenden van de ontwikkelde software. Dit betreft de bedrijfsgegevens voor het factuuradres. En daarnaast de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van één of meerdere contactpersonen bij de opdrachtgever.

Es IT zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet geïndexeerd door externe partijen, zoals door zoekmachines.

Indien er gegevens moeten worden gewijzigd, dan kan er een e-mail worden gestuurd naar esther@es-it.nl, en de gegevens worden dan z.s.m. aangepast.

Es IT zal uw persoonsgegevens bewaren zo lang als dat nodig is voor de doelen zoals hierboven zijn omschreven. Dit betekent dat uw persoonsgegevens minimaal bewaart worden voor de duur dat u gebruik maakt van de diensten van Es IT en minimaal de wettelijke bewaartijd van gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.


Es IT

Esther Tuinman
Tel: 06-15352408
E-mail: esther@es-it.nl